Poniższe mapy prezentowane były niegdyś na nieistniejącym już portalu Kasztelania.pl.

Mapa Stanisława Porębskiego z 1563 roku
Okolice Oświęcimia - mapa z 1897 r.
Okolice Oświęcimia - mapa z 1906 r.
Mysłowice - Oświęcim, mapa z lat ok. 1911-1914
Plan sytuacyjny kolonii barakowej - 1916 r.
Mapa powiatu oświęcimskiego - 1926 r.
Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 30-tych XX wieku
Niemiecki projekt zabudowy miasta - mapa z 1943 roku
Niemiecki projekt zabudowy miasta - mapa z 1943 roku, schemat zaopatrzenia w wodę (?)
Farbenindustrie, Zakład Oświęcim, plan sytuacyjny - mapa niemiecka, styczeń 1944 roku
Farbenindustrie, Zakład Oświęcim, plan sytuacyjny - mapa niemiecka, czerwiec 1944 roku
Oświęcim - zdjęcie lotnicze z lat 40-tych XX w.
Powiat oświęcimski (część północno-zachodnia) - 1961 r.
Powiat oświęcimski (część północno-wschodnia) - 1961 r.
Powiat oświęcimski (część południowo-zachodnia) - 1961 r.
Powiat oświęcimski (część południowo-wschodnia) - 1961 r.
Dolina Karpia - mapa z 2005 roku